Hergebruiken

Recycling

Geuren

Alle Air Aroma flessen en cartridges zijn gemaakt van PET of PP en daardoor 100% te hergebruiken. Zo dragen wij ons steentje bij aan het verminderen van de afvalberg.

  • Polyethylene terephthalate 

  • Polypropylene 

Geurmachines

Air Aroma geurmachines bestaan voor het grootste gedeelte uit duurzaam aluminium. Dit is niet alleen de meest hergebruikte grondstof maar ook de enige grondstof die oneindig hergebruikt kan worden.

Wij maken producten die ontworpen zijn om dag in dag uit te presteren. Sommige van onze geurmachines draaien al meer dan 10 jaar zonder problemen.

Recycling

Toestemming

Compliance

Veiligheid (VOC geuren)

Air Aroma kan bepaalde geuren leveren die voldoen aan VOC (Volatile Organic Compound -Vluchtige Organische Stoffen) reglementen. VOC Free en VOC Low geuren hebben de voorkeur over gebruikelijke geuren. Air Aroma streeft er naar in dien mogelijk om het gebruik van vluchtige organische stoffen te beperken.

VOC Fragrances
Compliance

Energieverbruik

Efficiency

Minimale carbon footprint

Air Aroma werkt actief aan het verminderen van het energieverbruik. Door het openen van regionale kantoren in Melbourne, Amsterdam, Tokio, New York en Hong Kong is het aantal vluchten aanzienlijk afgenomen.

Video-conferencing wordt toegepast om reizen te beperken en daardoor fosiele brandstoffen te besparen.

Onze kantoren maken optimaal gebruik van natuurlijk licht, we gebruiken milieuvriendelijke en energiezuinige Apple computers en hebben als doel papiervrije kantoren te hebben.

Air Aroma Locaties